Pieczątki Imienne

Pieczątki imienne to pieczątki jak sama nazwa wskazuje stemple z danymi personalnymi. Oprócz imienia i nazwiska najczęściej t tych pieczątkach wpisuje się tytuł zawodowy lub tytuł naukowy, nazwę zajmowanego stanowiska, rodzaj pełnionej funkcji, numer telefonu i adres poczty elektronicznej e-mail. Najczęstszymi użytkownikami tego rodzaju pieczątek są przedstawiciele wolnych zawodów takich jak lekarze, prawnicy architekci, oraz osoby pełniące określone funkcje, lub zajmujące dane stanowisko w organach podmiotów gospodarczych będących osobami prawnymi jak i jednostkach samorządu terytorialnego , jednostkach budżetowych i przeróżnych zrzeszeniach i stowarzyszeniach.

Pieczątki Imienne

Pieczątki imienne to pieczątki jak sama nazwa wskazuje stemple z danymi personalnymi. Oprócz imienia i nazwiska najczęściej t tych pieczątkach wpisuje się tytuł zawodowy lub tytuł naukowy, nazwę zajmowanego stanowiska, rodzaj pełnionej funkcji, numer telefonu i adres poczty elektronicznej e-mail. Najczęstszymi użytkownikami tego rodzaju pieczątek są przedstawiciele wolnych zawodów takich jak lekarze, prawnicy architekci, oraz osoby pełniące określone funkcje, lub zajmujące dane stanowisko w organach podmiotów gospodarczych będących osobami prawnymi jak i jednostkach samorządu terytorialnego , jednostkach budżetowych i przeróżnych zrzeszeniach i stowarzyszeniach.

Wyświetlanie wszystkich 10 wyników

Pieczątki Imienne | AVARSI HOLDING